What is Freedom?

Anoushka Menezes, IX-F

The Mission

Zoya Verma, VI-E